Stipendium 2019

Strömsholms Ridsportförenings Tävlingsstipendium 2019 fick sökas av SRF-medlem som tävlat på minst medelsvår nivå inom hoppning, dressyr eller fälttävlan. Den totala stipendiesumman uppgick till 40 000 kronor.

Stipendiets syfte är att premiera goda insatser och utvecklingsbarhet. Målgruppen ungdom bör prioriteras och premieras i möjligaste mån. Stipendiet utdelas för deltagande i speciellt evenemang och tävling, träning eller annat ändamål som styrelsen finner angeläget.

Stipendiet söks av medlemmen genom ansökan ställd till styrelsen senast den sista mars utdelningsåret.

Efter samråd med Traditionskommittén tillkännagav SRF Styrelse 2019 års stipendiater den 22 maj:

·        Mikaela Gustaphson

·        Anna Freskgård

·        Carolina Määttä

Tävlingsstipendierna delades ut under Strömsholmsdagarna, i samband med Nationaldagsfirandet på Slottsbanan den 6 juni 2019.
——————————————————————————————————

Återrapporteringar

Anna Freskgård:

”Jag vill tacka så mycket för möjligheten jag fått tack vare SRF Tävlingsstipendium 2019.

Mitt stipendium lades på resekostnad och startarvode för att den 10-13/10 åka till Boekelo i Holland för att starta Nations Cup Finalen i fälttävlan tillsammans med hästen Techno.

Det var hästens 3:e start på denna nivå och han gjorde en alldeles fantastisk tävling. Vi var näst bästa svenska ekipage och gjorde ett kval till OS nästa år.

Jag tog mig tillbaka till högsta internationella nivå och har bevisat för Förbundets ledning att Techno är en häst att räkna med i de stora sammanhangen.

Återigen tack så mycket för stipendiet.”

Samarbetspartners