Stipendium 2023 – Sök senast 15/4

Strömsholms Ridsportförenings Tävlingsstipendium 2023 kan sökas av SRF-medlem som tävlar på minst medelsvår nivå inom hoppning, dressyr eller fälttävlan. Årets totala stipendiesumma uppgår till 55 000 kronor.

Stipendiets syfte är att premiera goda insatser och utvecklingsbarhet. Målgruppen ungdom bör prioriteras och premieras i möjligaste mån. Stipendiet utdelas för deltagande i speciellt evenemang och tävling, träning eller annat ändamål som styrelsen finner angeläget.

Stipendiet söks av medlemmen genom ansökan ställd till styrelsen och den ska vara styrelsen tillhanda senast lördagen den 15 april 2023 (förlängd ansökningstid i år).

SRF styrelse, i samråd med traditionskommittén, beslutar kring stipendiernas tilldelning som delas ut under Strömsholmsdagarna 2023.

Välkommen med din ansökan!

/Styrelsen

Samarbetspartners