Stipendium 2024

Strömsholms Ridsportförenings Tävlingsstipendium 2024 kan sökas av SRF-medlem som tävlar på minst medelsvår nivå inom hoppning, dressyr eller fälttävlan. Årets totala stipendiesumma uppgår till 60 000 kronor.

Stipendiets syfte är att premiera goda insatser och utvecklingsbarhet. Målgruppen ungdom bör prioriteras och premieras i möjligaste mån. Stipendiet utdelas för deltagande i speciellt evenemang och tävling, träning eller annat ändamål som styrelsen finner angeläget.

Stipendiet söks av medlemmen genom ansökan ställd till styrelsen senast den sista mars utdelningsåret, men årets ansökningstid har förlängts till tisdagen den 30 april 2024.

SRF styrelse, i samråd med Traditionskommittén, beslutar kring stipendiernas tilldelning som delas ut under Strömsholmsdagarna 2024.

Välkommen med din ansökan!

/Styrelsen

Samarbetspartners