Stipendium

Strömsholms Ridsportförenings Tävlingsstipendium 2019 kan sökas av SRF-medlem som tävlar på minst medelsvår nivå inom hoppning, dressyr eller fälttävlan. Årets totala stipendiesumma uppgår till drygt 50 000 kronor.

Stipendiets syfte är att premiera goda insatser och utvecklingsbarhet. Målgruppen ungdom bör prioriteras och premieras i möjligaste mån. Stipendiet utdelas för deltagande i speciellt evenemang och tävling, träning eller annat ändamål som styrelsen finner angeläget.

Stipendiet söks av medlemmen genom ansökan ställd till styrelsen senast den sista mars utdelningsåret, dvs söndagen den 31 mars 2019.

SRF styrelse, i samråd med traditionskommittén, beslutar kring stipendiernas tilldelning som, om möjligt, utdelas under Strömsholmsdagarna 2019.

Välkommen med din ansökan!

/Styrelsen

Ladda ned Ansökningsblankett som PDF

Ladda ned Statuterna som PDF

Samarbetspartners