Stipendium

Strömsholms Ridsportförenings Tävlingsstipendium 2019 fick sökas av SRF-medlem som tävlat på minst medelsvår nivå inom hoppning, dressyr eller fälttävlan. Årets totala stipendiesumma uppgår till drygt 50 000 kronor.

Stipendiets syfte är att premiera goda insatser och utvecklingsbarhet. Målgruppen ungdom bör prioriteras och premieras i möjligaste mån. Stipendiet utdelas för deltagande i speciellt evenemang och tävling, träning eller annat ändamål som styrelsen finner angeläget.

Stipendiet söks av medlemmen genom ansökan ställd till styrelsen senast den sista mars utdelningsåret.

Efter samråd med Traditionskommittén kommer SRF Styrelse att tillkännage 2019 års stipendiater den 22 maj. Stipendierna utdelas, om möjligt, under Strömsholmsdagarna.

/Styrelsen

Ladda ned Statuterna som PDF

Samarbetspartners