Stipendium 2020

Strömsholms Ridsportförenings Tävlingsstipendium 2020 kan sökas av SRF-medlem som tävlar på minst medelsvår nivå inom hoppning, dressyr eller fälttävlan. Årets totala stipendiesumma uppgår till 50 000 kronor.

Stipendiets syfte är att premiera goda insatser och utvecklingsbarhet. Målgruppen ungdom bör prioriteras och premieras i möjligaste mån. Stipendiet utdelas för deltagande i speciellt evenemang och tävling, träning eller annat ändamål som styrelsen finner angeläget.

Stipendiet söks av medlemmen genom ansökan ställd till styrelsen. Ansökan ska vara styrelsen tillhanda senast den sista mars utdelningsåret, dvs tisdagen den 31 mars 2020.

SRF styrelse, i samråd med Traditionskommittén, beslutar kring stipendiernas tilldelning som, om möjligt, utdelas under Strömsholmsdagarna 2020.

Välkommen med din ansökan!

/Styrelsen

Samarbetspartners