Styrelsen

Styrelsen i Strömsholms Ridsportförening 2018/2019.

Välkommen att kontakta någon av oss i styrelsen.

Ordförande
Ledamöter
Suppleanter
Marie Ståhle Biträdande kassör
Annica Åkerblad Hoppansvarig, Ponny
Samarbetspartners