Styrelsen

Styrelsen i Strömsholms Ridsportförening 2022/2023.

Planerade mötesdagar:
16/8, 20/9, 25/10, 6/12, 17/1 och 25/2 (årsmöte 2023).

Välkommen att kontakta någon av oss i Styrelsen.

Ordförande
Peter Tichelaar Ordförande
Ledamöter
Eva Lundin Vice Ordförande/Kassör/Grenledare Hoppning
Lisbeth Högberg Sekreterare
Annica Åkerblad Hoppansvarig, Ponny
Åsa Olsson Hoppning, Ponny
Annica Lund Grenledare, Dressyr
Helen Lindberg Grenledare Fälttävlan
Stefan Södergren Anläggning
Suppleanter
Johanna Juhlin Hoppning
Gabriella Tichelaar Dressyr
Samarbetspartners