Styrelsen

Styrelsen i Strömsholms Ridsportförening 2020/2021.

Planerade mötesdagar:
20/8, 17/9, 15/10, 26/11, 14/1 och 20/2 (årsmöte 2021).

Välkommen att kontakta någon av oss i Styrelsen.

Ordförande
Ledamöter
Suppleanter
Charlotta Lykken Ungdomssektionen
Samarbetspartners