Styrelsen

Styrelsen i Strömsholms Ridsportförening 2020/2021.

Planerade mötesdagar:
20/2 (årsmöte 2021).

Välkommen att kontakta någon av oss i Styrelsen.

Ordförande
Ledamöter
Suppleanter
Charlotta Lykken Ungdomssektionen
Samarbetspartners