Styrelsen

Styrelsen i Strömsholms Ridsportförening 2021/2022.

Planerade mötesdagar:
19/2 (årsmöte 2022).

Välkommen att kontakta någon av oss i Styrelsen.

Ordförande
Peter Tichelaar Ordförande
Ledamöter
Eva Lundin Vice Ordförande/Kassör/Grenledare Hoppning
Lisbeth Högberg Sekreterare
Annica Åkerblad Hoppansvarig, Ponny
Johanna Juhlin Hoppning
Daniel Svensson Hoppning
Annica Lund Grenledare, Dressyr
Kristin Vettorato Dressyr
Stefan Södergren Anläggning
Suppleanter
Charlotta Lykken Fälttävlan/Ungdomssektionen
Åsa Olsson Hoppning, Ponny
Samarbetspartners