Årsmöten

Strömsholms Ridsportförening (SRF) har sitt Årsmöte lördagen den 230225 kl 15:00. Antalet deltagare kommer att styra vilken lokal i Strömsholm som väljs för mötet.

Förslag från enskild medlem att upptagas till beslut på Årsmötet skall skriftligen tillställas styrelsen senast tre veckor före Årsmötet (04 februari) via mejl till styrelsens ordförande, Peter Tichelaar, tichelaar.dawo@gmail.com

Ditt förslag och styrelsens eventuella förslag till Årsmötet publiceras på hemsidan senast sju dagar före Årsmötet, dvs lördagen den 18 februari 2023.

Kallelse till Årsmötet publiceras här på hemsidan senast onsdag den 15 februari 2023.

/Styrelsen

Här nedan finns dokumenten från SRF Årsmöte 2022:

Här nedan finns dokumenten från SRF Årsmöte 2021:

Här nedan finns dokumenten från SRF Årsmöte 2020:

Här nedan finns dokumenten från SRF Årsmöte 2019:

Samarbetspartners