Årsmöten

Strömsholms Ridsportförening (SRF) har sitt Årsmöte lördagen den 220219 kl 1400. Restriktionerna och antalet deltagare kommer att avgöra om mötet blir fysiskt, digitalt eller både och.

Förslag från enskild medlem att upptagas till beslut på Årsmötet skall skriftligen tillställas styrelsen senast tre veckor före Årsmötet (29 januari) via mejl till styrelsens ordförande, Peter Tichelaar, tichelaar.dawo@gmail.com

Ditt förslag och styrelsens eventuella förslag till Årsmötet publiceras på hemsidan senast sju dagar före Årsmötet, dvs lördagen den 12 februari 2022.

Kallelse till Årsmötet publiceras här på hemsidan senast onsdag den 9 februari 2022.

/Styrelsen

Här nedan finns dokumenten från SRF Årsmöte 2021:

Här nedan finns dokumenten från SRF Årsmöte 2020:

Här nedan finns dokumenten från SRF Årsmöte 2019:

Samarbetspartners