Årsmöten

Strömsholms Ridsportförening har sitt Årsmöte lördagen den 200215 kl 1500 i Thottska Villan, Strömsholm.

Förslag från enskild medlem att upptagas till beslut på Årsmötet skall skriftligen tillställas styrelsen senast tre veckor före Årsmötet (25 januari) på mail till styrelsens ordförande peter.tichelaar@plantagen.se.

Ditt förslag och styrelsen eventuella förslag till Årsmötet publiceras på hemsidan senast sju dagar före Årsmötet, dvs lördagen den 8 februari 2020.

Kallelse till Årsmötet publiceras här på hemsidan senast onsdagen den 5 februari 2020.

Här nedan finns dokumenten från SRF Årsmöte 2019:

Samarbetspartners