Traditionskommittén

Vid nedläggandet av Arméns Rid- och Körskola på Strömsholm 1968 togs beslutet att bilda en stiftelse som fick namnet "Stiftelsen Strömsholms Sportförening" med ansvar att förvalta officerkårens tillhörigheter. Stiftelsen ombildades 1988 till nuvarande Strömsholms Ridsportförening. Idag ansvarar föreningens Traditionskommitté för vården och tillvaratagandet av stiftelsens tillgångar i form av inventarier, tavlor, böcker, foton m m.

Traditionskommittén kommer inom kort med ytterligare information till denna sida.

Foto: Kolbäcks Hembygdsförening

-oOo-

Samarbetspartners