Stipendium 2022

Strömsholms Ridsportförenings Tävlingsstipendium 2022 kunde sökas av SRF-medlem som tävlar på minst medelsvår nivå inom hoppning, dressyr eller fälttävlan. Årets totala stipendiesumma uppgår till 51 000 kronor.

Stipendiets syfte är att premiera goda insatser och utvecklingsbarhet. Målgruppen ungdom bör prioriteras och premieras i möjligaste mån. Stipendiet utdelas för deltagande i speciellt evenemang och tävling, träning eller annat ändamål som styrelsen finner angeläget.

Årets stipendium fick sökas av medlem genom ansökan ställd till styrelsen senast den sista mars utdelningsåret, dvs torsdagen den 31 mars 2022. Hela 22 ansökningar kom in, vilket är ett nytt rekord!

SRF styrelse, i samråd med traditionskommittén, beslutar kring stipendiernas tilldelning som delas ut under Strömsholmsdagarna 2022.

Välkommen med din ansökan!

/Styrelsen

Samarbetspartners